Nabalkoně se svou osobitou poetikou snaží vyjádřit postoje k současnému světu, reflektovat společnost s přesahem do absurdních a abstraktních rovin bytí. Zpracovávané látky jsou často autorské, nebo dramaturgicky posouvané a výrazně vizuálně stylizované.

Díky svému širokému záběru vytváří platformu pro setkávání, vzájemnou konfrontaci a sebevyjádření kreativních a ambiciózních divadelníků, filmařů i muzikantů, ale také schopných organizátorů, výtvarníků a technicky nadaných lidí.

Současné logo a webové stránky 2017
Vyhotovilo grafické studio Capart

Sloučení s filmovým spolkem Absent 90´s

2017

Po natočení filmového muzikálu Stojí hruška se divadelní spolek Nabalkoně a fiilmový spolek Absent 90´s spojily pod společnou značkou Nabalkoně. Vznikly tak sekce Nabalkoně Divadlo, Nabalkoně Film a Nabalkoně Orchestra.

Logo z roku 2014
vyhotovila Michaela Petřek Linhartová

Spolupráce s
KDFMS UP

2013

V roce 2013 spolek navázal spolupráci s Katedrou divadelních, filmových a mediálních studií Univerzity Palackého.

Logo z roku 2013
vyhotovila Markéta Zborníková

Vznik

2012

Divadelní spolek Nabalkoně byl založen v roce 2012 a v počátcích svého fungování se zaměřoval především na výchovně-vzdělávací činnost pro základní a střední školy.