Nabalkoně Divadlo

Divadelní sekce v čele s Markétou Zborníkovou vytváří divadelní inscenace, performance, doprovody

ke kulturním akcím a organizuje společenské události. kontakt: marketa.zbornikova@seznam.cz

Nabalkoně Film

Filmová sekce v čele s Lukášem B. Citnarem tvoří samostatné filmové projekty (krátko, středo i dlouhometrážní filmy, spoty, trailery apod.), ale také vytváří audiovizuální

prvky v rámci divadelních inscenací (projekce do inscenací, filmové prostředky na divadle, upoutávky na představení apod.). kontakt: lukascitnar@seznam.cz

Nabalkoně Orchestra

Hudební sekce v čele s Krystynou Pękałou má ve svých řadách nadané muzikanty a zpěváky. Zaměřuje se na koncertní tvorbu, a to vlastní i nevlastní, scénickou i filmovou

hudbu. Nabalkoně Orchestra vznikla v akademickém roce 2016/2017, koncertuje a podílí se na divadelní i filmové tvorbě. kontakt: krysiapekala@gmail.com