Nabalkoně Divadlo

Divadelní sekce v čele s Markétou Královou vytváří divadelní inscenace, performance, doprovody ke kulturním akcím a organizuje společenské události.

Nabalkoně Film

Filmová sekce Nabalkoně, v jejímž čele stojí Lukáš B. Citnar, tvoří prvky v rámci divadelních inscenací (projekce do inscenací, filmové prostředky na divadle, upoutávky na představení apod.). Propojuje filmaře z celé Olomouce a ve spolupráci s Audiovizuální produkcí Univerzity Palackého tvoří krátkometrážní filmy, reklamy, spoty, vlogy a videoklipy.

Nabalkoně Orchestra

Hudební sekce má ve svých řadách nadané muzikanty a zpěváky. Zaměřuje se na koncertní tvorbu, a to vlastní i nevlastní, scénickou i filmovou hudbu. Nabalkoně Orchestra vznikla v akademickém roce 2016/2017, koncertuje a podílí se na divadelní i filmové tvorbě.